Politi må be om lov til å fylle bensin

Politifolk i Bodø er frustrert over at pengemangel gjør det vanskelig å gjøre jobben godt nok. De må spørre om lov til å fylle bensin.