Aksjonslegene støttes

Legene som foreslår en egenmelding— speriode på 14 dager, får støtte av LO.