Fritt fram for farlig last i tunneler

På risksveiferjene er det strenge restriksjoner på frakt av farlig gods. I tunneler er det ikke noen restriksjoner.