Trolig ingen som er tatt av nytt ras

Det har gått et nytt snøras på riksvei 7 mellom Brimnes ogBrugjelet ved Eidfjord i Hordaland. Det er ikke kjent om noen ertatt av raset, men det er lite trolig.