Etterlyser forskrift om mobilstråling

Post— og teletilsynet mener det bør lages en forskrift som regulerer stråling fra mobiltelefoner. I dag finnes det ingen regler for dette i Norge.