Brannen i Fredrikstad under kontroll

Brannvesenet hadde torsdag kveld kontroll over skogbrannen på Thorsølandet i Fredrikstad kommune. Brannen herjet i et område på cirka 500 mål med skog og kratt.