- Telenor Mobil bør kutte prisen med 5 øre

Post— og teletilsynet ber Telenor Mobil om å redusere sin termineringspris med fem øre per minutt innen utgangen av året.