Pasienter får raskere erstatning

Norsk Pasientskadeerstatning har betalt ut 193 millioner kronerførste halvår i år. Det er et rekordstort beløp. En tredjedel av de1539 som har fått saken sin behandlet av NorskPasientskadeerstatning, fikk penger. Fødselsskader bidro til denstørste andelen utbetalinger.