Kirkens Bymisjon fikk Varmeprisen

Kirkens Bymisjon er tildelt Norsk Helse— og Sosialforbunds Varmepris 2002.