Riksadvokaten griper inn i metanol-saken

Riksadvokaten ber Kripos kontakte alle politidistriktene for å finne ut om det er behov for en sentralisert etterforskning i metanol-saken.