Gry Larsen ny AUF-leder med tre stemmers overvekt

Gry Larsen fra Oppland ble fredag valgt til nye leder i AUF etteren kampvotering mot nåværende leder Eva Kristin Hansen.