Ikke aktuelt med forbud mot kjøttimport

Det er foreløpig ikke aktuelt å innføre totalforbud mot import avkjøtt og melkeprodukter til Norge, opplyser veterinærdirektørEivind Liven til NRK.