Har vaksine

Hurtigvirkende vaksiner kan bli aktuelt for å avgrense spredning avet eventuelt munn— og klovsyke-utbrudd på Jæren.