Det kan gå mot eksklusjon av Kleppe

Frps landsstyre åpner for at sentralstyret kan kaste ut muldvarpenei partiet, med klar henvisning til Vidar Kleppe.