Alle tjener på utskjelt kjøtt

Både afrikanske bønder og norske importører tjener gode penger på norsk kjøttimport fra Botswana og Namibia. Importøren BM Food mener «afrikakjøttet» er det beste som fås kjøpt i Norge.