17 prosent av asylsøkerne fra Kosovo får bli

Utlendingsdirektoratet (UDI) har innvilget opphold i Norge for 806 asylsøkere fra Kosovo.