Antyder mistillit til sosialministeren

Stortingspolitikere fra SV og FrP mener sosialminister Guri Ingebrigtsens bør vurdere å gå av etter sine uttalelser om mottakere av sosialhjelp.