Politiet oppklarer flere forbrytelser

Norsk politi oppklarer stadig flere saker. Oppklaringsprosenten har økt med om lag 8 prosent siden første halvdel av 90-tallet.