• Spansk kjørvel (Myrrhis odorata). Arten er mest aggressiv på Vestlandet og i litt fuktige dalfører. Den vurderes å kunne fortrenge minst én truet/sårbar art (søstermarihand Dactylorhiza sambucina), men fortrengning av andre sårbare arter er også sannsynlig. Foto: Oddvar Pedersen / NTB scanpix
    Galleri

Artsdatabanken advarer mot hagerømlinger i sommer

Artsdatabanken har avdekket 75 typer karplanter som utgjør en høy trussel mot norsk natur. Disse lever ofte i skjul i norske hager, og de rømmer gjerne videre.