• Heiko Junge, Scanpix

Vil kreve at imamer lærer seg norsk

Arbeiderpartiets integreringsutvalg vil kreve obligatorisk kurs i norsk og samfunnsfag for religiøse ledere som jobber permanent i Norge.