Ønsker terrorvurdering av partiet Breivik vil starte

Antirasistisk Senter vil at Justisdepartementet og PST vurderer om partiet Anders Behring Breivik ønsker å starte er en terrororganisasjon.