Flere asylsøkere forsvinner fra mottak

Antallet forsvinninger fra norske mottak økte med 30 prosent fra 2011 til 2012.