Mange selvmord blant eldre menn

Menn over 85 år er den største aldersgruppa i selvmordsstatistikken. De eldste mennene har fem ganger høyere risiko for å ta livet sitt enn kvinner på samme alder.