• Mekler Reidun Wallevik, fulgt av Jan Davidsen fra Fagforbundet og Mimi Bjerkestrand fra Unio kommune, kommer ut for å bekrefte at partene i kommuneoppgjøret har kommet til enighet tirsdag kveld. Dermed er den nesten to uker lange streiken over Scanpix

Alle er sikret minst 12.000 kroner

Kommunestreiken er over etter at LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne er blitt enige med arbeidsgiverne om et generelt tillegg på minst 12.000 kroner.