• Bransjen vil selv stramme inn på reklame av usunne produkter i en selvjustisordning. Scanpix

Matvarebransjen vil ha godteri-gapestokk

Vil «henge ut» selskaper som reklamerer for godteri og snacks rettet mot barn og unge.