- AMK-operatører hadde ikke nok opplæring

To av tre operatører som bemannet AMK-sentralen i Helse Førde da trippeldrapet på Valdresekspressen ble begått, skal ikke ha hatt tilstrekkelig opplæring.