Riksadvokaten vil skjerpe våpenloven

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil skjerpe våpenloven. Busch ønsker å gjøre uaktsomme overtredelser av våpenloven straffbare.