• Høyre og Fremskrittspartiet får flertall sammen på en fersk meningsmåling for august. Thomas Førde

Helblått flertall på ny meningsmåling

Høyre og Fremskrittspartiet får flertall sammen på en fersk meningsmåling for august. Sosialistisk Venstreparti havner under sperregrensen.