Tolv etterforskere på trippeldrapet i Årdal

En fast gruppe på elleve-tolv etterforskere skal jobbe utelukkende med trippeldrapet i Årdal til saken forhåpentlig er oppklart.