Studiestøtten holder ikke tritt med lønnsveksten

Lønnsveksten i Norge har vært på 38,6 prosent det siste tiåret. Studiestøtten har i samme periode økt med 13,5 prosent