Justisdepartementet innleder suspensjonssak

Suspensjonssaken som Justisdepartementet har innledet mot en av sine embetsmenn, gjelder ikke departementsråd Morten Ruud, som sist fredag gikk av med øyeblikkelig virkning.