Politimester vil ha krav til responstid

Stortinget bør fastsette en maksgrense for politiets responstid ved utrykninger, mener politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt.