Riksadvokaten åpner for lekkasjestraff

Riksadvokat Tor-Aksel Busch åpner for at medier kan straffeforfølges for å videreformidle informasjon de har fått gjennom at andre har begått et straffbart brudd på taushetsplikten.