Frp vil begrense privatisters eksamensadgang

Fremskrittspartiet foreslår å innføre to års karantene for privatister som vil ta eksamen i et fag for andre gang.