Gentriksing uten spredning

Forsker Simon Geir Møllers nylig verdenspatenterte metode forgenmanipulasjon av planter har gitt ham akademisk ære oghøythengende priser.