- Mot kollaps for tobis- bestanden i Nordsjøen

Hundrevis av mennesker tilknyttet Egersund havn er avhengige av enlang og sølvglinsende fisk — tobis. Nå kan den bli utryddet.