Ulovlig hogst straffes strengt

En skogeier i Nord-Trøndelag fikk et halvt års ubetinget fengsel for å hogge i egen skog.