Foreslår nye eierskapsregler i mediene

Kultur— og kirkedepartementet foreslår i et høringsnotat i dag atgrensen for medieeierskap på nasjonalt nivå heves fra 33 prosenttil 40 prosent.