Halve lønna i pensjon

— Unge er ikke opptatt av pensjon, men det bør de bli, sier EndreSkjørestad, medlem av pensjonskommisjonen.