Arne Næss jr. bisettes onsdag

Arne Næss jr. vil bli bisatt ved en privat seremoni i Holmenkollen kapell onsdag 21. januar. Innen 15. mars vil det bli arrangert en mer omfattende minnehøytidelighet.