- KRL-faget bryter med menneskerettighetene

Ordningen med delvis fritak i KRL-faget krenker foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse, fastslår FNs menneskerettskomité.