Vil ha nynorskvilkår i større aviser

Noregs Mållag mener at riks— og regionaviser bør ha minst 5 prosentav innholdet på nynorsk for å få momsfritak.