Dette er partene enige om

Rammen for oppgjøret partene nå er enige om er på 3,5 prosent.