Polsk økonom får 5137 kroner måneden for å vaske i Norge

Lønnsslippen til Anna viser netto utbetaling 5137 kroner. Antalltimer er 177.