- Innsparinger kan ramme flysikkerheten

Avinor setter både flypassasjerer og ansatte i fare, hevder LO.