Skepsis til NTNUs flytteplaner

Statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings— og forskningsdepartementet (UFD) signaliserer klar skepsis til planene om å fraflytte universitetsbygg som i dag rommer cirka 7.500 studenter og over 1.000 ansatte i Trondheim.