Grafisk vil ha seks uker

Oppgjøret i privat sektorer fører ikke til mer ferie for alle. De som allerede har innført en femte ferieuke får ingenting.De to dagene med ekstra ferie neste år gjelder bare for ansatte i bedrifter som omfattes av oppgjøret i privat sektor. I motsetning til etter— og videreutdanningsreformen som skal gjelde hele arbeidslivet.