Hvalfangstskipper slipper fengsel

Skipperen om bord i hvalfangstskuten «Kato» satte liv og helse i fare ved å skyte mot Greenpeace ute i Nordsjøen. Men han må ikke i fengsel, mener byretten i Stavanger.