Tetzschner med klar beskjed til egen regjering

Den norske innføringen av EUs datalagringsdirektiv må nå umiddelbart stanse, og det må lages et nytt direktiv, fastslår Høyres Michael Tetzschner.