Tilliten til jernbanen fikk en ny knekk

Tilliten til jernbanen som sikkert transportmiddel, fikk seg en ny knekk søndag, etter at to togekspeditører uavhengig av hverandre skal ha gitt klarsignal til hvert sitt tog om å kjøre mot hverandre på samme spor.